Hoe kunnen we helpen?

Bedrijven die aansluiten bij Tersana kunnen op 2 vlakken geholpen worden :

Organisatorisch
Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, onderhandelingen voeren met de bodemsaneringsdeskundigen vereisen bepaalde technische kennis. Als garagist, carrossier of landbouwmechanisatiebedrijf bent u daar meestal niet in thuis. Logisch. Tersana is er om haar klanten organisatorisch te ondersteunen. Door toe te treden tot Tersana draagt uw bedrijf de organisatie van die sanering over : het is nl. Tersana die, met kennis van zaken, zal onderhandelen met de saneringsdeskundigen en aannemers en uw dossier verder zal opvolgen. Uiteraard steeds in overleg met u.

Financiële steun
Maar naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming naar de bedrijven toe. Met subsidies van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.

hoe-kunnen-we-helpen