TERSANA is het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector

Dit fonds zal, zodra erkend, de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan.

Voor welke bedrijven?

Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden zullen, hoe dan ook, dit verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen moeten saneren.

Garages, carrosserie- of landbouwmachinebedrijven hebben voortaan de keuze. Ze kunnen kiezen om er alleen voor in te staan. Dat betekent: het dragen van de volledige kost van bijkomende onderzoeken van sanering én zelf de onderhandelingen voeren met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers, wat niet eenvoudig is gezien de complexiteit van de materie.

Met dit fonds hebben ze een 2e keuze. Door toe te treden tot TERSANA verlichten ze de kost van de bijkomende onderzoeken en sanering én dragen ze de organisatie en zorgen van die sanering over. Het is nl. TERSANA die, met kennis van zaken, zal onderhandelen met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers. Ook de organisatie van de werken zal, in overleg met het bedrijf, door TERSANA gebeuren.

Hoe werkt het fonds?

Het fonds zal financieel gevoed worden door enerzijds Ovam en anderzijds de toegetreden bedrijven.

Het zijn enkel bedrijven waar men bij het oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging heeft vastgesteld en waar verder onderzoek en/of een sanering noodzakelijk zijn, die kunnen toetreden tot het fonds. Andere bedrijven niet.

Daarnaast zal de bijdrage van de bedrijven gebaseerd zijn op de reële kost van de sanering. Een garage met een grote vervuiling zal logischerwijze meer moeten betalen dan een met een kleine vervuiling.

Slechts 1000 plaatsen

Er zal maar plaats zijn voor 1000 bedrijven. We denken dat de vraag velenmalen groter zal zijn. Het is dus van belang dat je er op tijd bij bent.

Hebt u interesse, vul dan vrijblijvend onderstaande gegevens in. Wij contacteren u later.

Uw gegevens (alle velden zijn vereist)

Ligging van de terreinen waarvoor de toetreding tot TERSANA overwogen wordtContact

02/778.62.00
Jules Bordetlaan 164
1140 Evere