Hoeveel gaat het kosten?

Wat kost de dienstverlening van Tersana?

hoeveel gaat het kosten

Tersana is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Bedrijven of particulieren die zich aansluiten bij Tersana betalen een toetredingskost van € 100 en een aansluitings­voorschot van € 2.400. Vanaf het 2de jaar bedraagt het jaarlijks voorschot € 1.500. De voorschotten dienen om uw persoonlijke “spaarpot” aan te leggen. Zo worden uw kosten voor de bodemonderzoeken en de eventuele bodemsanering gespreid in de tijd.

Over de totale kost van een sanering heeft men helaas vooraf geen standaard­antwoord: dit hangt af van de grootte, het type, de situering enz. van de verontreiniging.

Financiering van onderzoek en saneringswerken gebeurt volgens een 40/60 regeling: de overheid betaalt een subsidie van 40% en de contractant de overige 60%. Daarnaast rekent Tersana 25% van het totaalbedrag om haar werking te verzekeren.
Het bedrijf (of particulier) betaalt omgerekend dus 75% van de initiële factuur. Daar bovenop krijgt ze de ondersteuning van Tersana.
Zonder de tussenkomst van het fonds, zou het bedrijf of particulier uiteraard 100% van de kosten zelf moeten betalen.

Stel het onderzoek en de sanering kosten samen € 50.000.
40% of € 20.000 hiervan zal gedragen worden door de overheid.
De resterende € 30.000 + 25% voor de werking van Tersana, zijnde € 7.500, dienen door u worden gedragen.

Dit is een totaal van € 37.500.