Wanneer heeft u recht op een subsidie?

Een subsidie? Kosten besparen?

Inderdaad. Als uw grond vervuild is en u zich aansluit bij Tersana heeft u recht op een subsidie voor uw bodemsanering.
Maar dat is niet alles, we nemen ook de volledige sanering op ons. Zo kunt u de complexe procedure van de sanering overlaten aan onze experten.
U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen voor u zich kunt aansluiten. Lees hieronder wat deze voorwaarden zijn.

U hebt een werkplaats voor het onderhoud en herstel van voertuigen, U bent Carrossier of u hebt een Landbouwmechanisatiebedrijf

wie moet dit weten

Er is op uw grond bodemverontreiniging vastgesteld waarbij bodemsanering noodzakelijk is.
De vervuiling is gelinkt aan een activiteit van de sector.

Bijvoorbeeld:

  • Opslag van minerale oliën, smeerolie, afvalolie,...
  • Het gebruik van een spuitcabine
  • Stookolietank voor het verwarmen van een werkplaats voor onderhoud en herstel van voertuigen.
  • private tankplaats

Treed nu toe en bespaar 40% van de kosten!

U bent particulier

Tersana is er niet alleen voor bedrijven!
Staat of stond er op uw grond ooit een werkplaats voor onderhoud en herstel van voertuigen, carrosserie of landbouwmechanisatiebedrijf?
Ook dan kan de bodem verontreinigd zijn en moet u verplicht een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Heeft u zo'n onderzoek reeds uitgevoerd en kwam daarbij verontreiniging aan het licht?
Dan is Tersana er om u verder te helpen met de sanering.

Treed nu toe en bespaar 40% van de kosten!

Bent u niet zeker of u in aanmerking komt?

Doe de test

Bodemsanering en uw sector

U heeft/bent een immokantoor of projectontwikkelaar

voor immokantoren

Een verontreinigde grond kan en mag niet altijd verkocht worden:

  • De sanering van de grond moet voldoende ver gevorderd zijn
  • Er moeten voldoende waarborgen gegeven zijn

 

Tersana voorziet een procedure waarbij verkoop wél mogelijk is.
Er is dan een akkoord nodig tussen de betrokkenen; Tersana, de nieuwe, en oude eigenaar over het voortzetten van het engagement. Eerst moeten er dus duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de betrokken partijen.

Vragen over de verkoop van een verontreinigde grond? Contacteer ons hier.

U bent boekhouder, milieucoördinator of een andere vorm van adviseur

Omdat u door uw advies een vertrouwensband heeft opgebouwd met uw klant, kan deze u vragen hem/haar bij te staan in de problematiek van de bodemverontreiniging.

In onze aanmeldingstool wordt de mogelijkheid voorzien dat uzelf de aanvraag verzorgt van uw klant. U bereidt alles voor en de klant dient de aanvraag enkel te ondertekenen. Zowel de klant als uzelf kan het verloop van het dossier verder volgen.

Ik verzorg de aanvraag van mijn klant

U bent notaris

voor notarissen

Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst (compromis) moet men een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver, stelt het Bodemdecreet.

De overdracht van een grond of pand wordt zo een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Ook informeert én beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Gaat het over risicogrond?
Dan is de eigenaar verplicht om eerst een Oriënterend Bodemonderzoek uit te voeren. Voordien heeft het geen zin om een bodemattest aan te vragen.

Wie houdt nu niet van cookies