Wie moet dit weten?

U bent: een professioneel (garagist, carrossier of landbouwmechanisatiebedrijf)

wie moet dit weten

Garagisten, carrosserie- en landbouw­mechanisatie­bedrijven waar bodem­verontreiniging is vastgesteld en waar verdere stappen noodzakelijk zijn, kunnen bij Tersana terecht. Het gaat over verontreinigingen die gelinkt zijn aan de activiteit van de sector zoals bv:

  • Opslag van minerale oliën, smeerolie, afvalolie, …
  • Het gebruik van een spuitcabine
  • Stookolietank voor verwarmen garage, atelier

U bent: een particulier

Het fonds is niet alleen bedoeld voor bedrijven. Bent u of was u een uitbater van een eerder genoemd bedrijf? Of stond er op uw grond ooit een dergelijk bedrijf? Dan kan de bodem verontreinigd zijn en heeft u de plicht een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Na dat onderzoek kunt u ook bij Tersana aankloppen.

Doe de test

Specifieke info’s

Voor immo-kantoren of projectontwikkelaars

voor immokantoren

Een grond waarop een verontreiniging geconstateerd is, kan pas verkocht worden nadat men voldoende ver gevorderd is in het sanerings­proces en nadat voldoende waarborgen gegeven zijn.

Tersana voorziet in een procedure waarbij verkoop wel mogelijk is. Er is dan wel een akkoord nodig tussen de contractant, de nieuwe eigenaar en Tersana voor de verderzetting van het engagement. Hier moeten dus duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de betrokken partijen.

Voor boekhouders, milieucoördinatoren en andere adviseurs

Door het specifiek advies dat u uw klant aanbiedt, heeft u een vertrouwensband opgebouwd. Uw klant kan u vragen hem bij te staan in de problematiek van bodemverontreiniging. De aanmeldingstool van Tersana voorziet de mogelijkheid dat u de aanvraag verzorgt voor uw klant. U bereidt alles voor, de exploitant dient enkel te ondertekenen. Beiden kunnen het verloop van het dossier volgen.

Voor notarissen

voor notarissen

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachts­overeenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper; het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Gaat het over een risicogrond? Dan is de eigenaar verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om vooraf­gaandelijk een bodemattest aan te vragen.

Wie houdt nu niet van cookies