Wat zegt de
wet?

wat-zegt-de-wet

Ruimte en grondwater zijn schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Bodem­verontreiniging kan dan ook een zeer grote impact hebben op milieu en gezondheid.

Het Vlaamse milieubeleid heeft bodemsanering dan ook als één van de topprioriteiten op het agenda gezet.

Bedrijven uit de garage- carrosserie- en landbouw­machine­sector zijn verplicht om minstens om de 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren.

Werd er bij u bodem­verontreiniging vastgesteld? Dan zult u, hoe dan ook, dit verder moeten laten onderzoeken en in bepaalde gevallen moeten laten saneren. U kan er voor kiezen om dat helemaal alleen te regelen of u kan een beroep doen op Tersana.