Wat zegt de wet?

Ruimte en grondwater zijn schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Bodemverontreiniging kan dan ook een zeer grote impact hebben op milieu en gezondheid.

wat zegt de wet

Het Vlaamse milieubeleid heeft bodemsanering dan ook als een topprioriteit op de agenda gezet. Bedrijven uit de garage- carrosserie- en landbouw­machinesector zijn verplicht om minstens om de 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren. Indien uw bedrijf is gestart vóór 1 juni 2008, dan moest dit eerste onderzoek zelfs al zijn uitgevoerd. Bent u na 2008 gestart, dan moet u dit onderzoek ten laatste 12 jaar na de start van de exploitatie laten doen.
Werd er bij u bodem­verontreiniging vastgesteld? Dan zult u, hoe dan ook, dit verder moeten laten onderzoeken en in bepaalde gevallen moeten laten saneren. U kunt ervoor kiezen om dat helemaal alleen te regelen of u kan een beroep doen op Tersana.

Talm niet met het oriënterend onderzoek (OBO)! Tersana kan slechts tot 31 maart 2022 en maximum 1.000 dossiers aanvaarden.

Wat zijn uw verplichtingen?

Ingeval er bij het oriënterend bodemonderzoek verontreiniging aan het licht komt, dient u over te gaan tot het laten uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek, het zogenaamde BBO. Tijdens dat BBO wordt de verontreiniging in kaart gebracht; de omvang in grond en grondwater wordt bepaald. Met een risico-analyse zal men nagaan of een sanering noodzakelijk is.
Indien blijkt dat u moet saneren zal men verschillende saneringstechnieken met elkaar vergelijken en de meest aangewezen kiezen. Hierbij houdt men o.a. rekening met kostprijs en efficiëntie. Vervolgens gaat men over tot de effectieve sanering. In veel gevallen gebeurt dit door het ontgraven maar soms wordt ook een 'in situ'-sanering gestart, een techniek waarbij filters en een onttrekkingssysteem worden geplaatst.

Als u zich bij Tersana aansluit, regelen wij dit voor u!

Wie houdt nu niet van cookies